Nội dung không được tìm thấy.
Có phải bạn đang quan tâm tới:

 phuong phap dan chu ho chi minh trong cong tac lanh

Hãy thử sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc tham khảo những thông tin dưới đây:

Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo

30/09/2010

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình phát triển của tư tưởng dân chủ mà Người là tấm gương tiêu biểu nhất, không chỉ trong công tác lãnh đạo mà còn trong sinh hoạt thường ngày.

search