Nội dung không được tìm thấy.
Có phải bạn đang quan tâm tới:

 ve quy tac ung xu cua can bo cong chuc khong giao quyen tu quyet cho co quan quyen

Hãy thử sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc tham khảo những thông tin dưới đây:

Về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức: Không giao quyền tự quyết cho cơ quan quyền lực

22/09/2005

Bác Hồ, đã từng đưa ra những lời dạy vô cùng quý báu với cán bộ, công chức từng ngành và từng đoàn thể. Những điều Bác Hồ dạy có thể coi là "Quy tắc ứng xử", cũng có thể coi là những nguyên tắc cơ bản mà cán bộ, công chức ở cơ quan quyền lực nhà nước phải tuân theo. Tiếc rằng, không ít cán bộ, công chức ở nuớc ta hiện nay đã quên những lời dạy quý báu đó.

search