Nội dung không được tìm thấy.
Có phải bạn đang quan tâm tới:

 6 bien phap day manh thu ngan sach nha

Hãy thử sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc tham khảo những thông tin dưới đây:

6 biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước

01/09/2005

8 tháng năm 2005, thu nội địa do ngành thuế quản lý (không kể dầu thô) đạt 68,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 60,1% dự toán phấn đấu, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2004. Tuy nhiên, nhiều khoản thu tăng trưởng thấp so với mức bình quân chung cả nước và so với cùng kỳ của năm trước.

search