Thứ Hai, 21/02/2005 - 10:25

Lập bảng kê thu mua hàng nông sản

Hỏi: Xin cho biết thủ tục Lập bảng kê thu mua hàng nông sản.

Cty cổ phần XNK thực phẩm Thái Bình.

Trả lời:

1.Đối với tổ chức, cá nhân thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán không có hóa đơn bán hàng thì phải lập hóa đơn thu mua hàng giao cho người bán; trường hợp thu mua hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặc mua nhiều lần của một người thì phải căn cứ Giấy chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng: Họ, tên, địa chỉ của người bán; số lượng, đơn giá, tổng số tiền thanh toán và yêu cầu người bán ký tên, nhận liên 2 của hóa đơn.

2.Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa nông, lâm, thủy sản trực tiếp bán cho người thu mua hàng hóa phải yêu cầu người mua hàng lập và giao hóa đơn thu mua hàng theo đúng quy định; có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn thu mua hàng để làm cơ sở đối chiếu khi cần thiết.

Căn cứ quyết định trên, trường hợp Cty cổ phần XNK thực phẩm Thái Bình có thu mua mặt hàng lợn sữa của người trực tiếp sản xuất, mà người bán không có hóa đơn, chứng từ xuất giao cho đơn vị để làm căn cứ tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thì Cty phải lập hóa đơn thu mua hàng, nông, lâm, thủy sản nhiều lần của một người thì phải căn cứ Giấy chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng: Họ, tên, địa chỉ của người bán; số lượng, đơn giá, tổng số tiền thanh toán và yêu cầu người bán ký tên, nhận liên 2 của hóa đơn. Nếu mua của người kinh doanh thì phải yêu cầu người bán xuất hóa đơn giao cho.

DĐDN

search