Nợ xấu trong kinh doanh bất động sản giảm nhẹ

Nợ xấu trong kinh doanh bất động sản giảm nhẹ

(DĐDN) - Tỷ lệ nợ xấu đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 2/2014 là 3,6% (giảm so với tỷ lệ nợ xấu 3,38% tại thời điểm 31/12/2013), phù hợp với xu thế giảm của hàng tồn kho bất động.

1 2 3 Sau » 
search