Thị trường bất động sản: Nóng từ những kẻ “phá bĩnh”

Thị trường bất động sản: Nóng từ những kẻ “phá bĩnh”

Trước đây, mỗi loại hình căn hộ dịch vụ đều có một đối tượng khách hàng riêng biệt nên khó xảy ra cạnh tranh lẫn nhau. Tuy nhiên, hiện nay loại hình này đang chịu nhiều cạnh tranh từ căn hộ thương mại do những biến động của thị trường.

1 2 3 Sau » 
search