VF-iSAVING: Ai cũng có thể trở thành chủ đầu tư

VF-iSAVING: Ai cũng có thể trở thành chủ đầu tư

(DĐDN) – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã chính thức giới thiệu đến các Nhà đầu tư, đặc biệt là các Nhà đầu tư cá nhân đại chúng chương trình đầu tư định kỳ “VF-iSAVING” mà ai cũng có thể tham gia đầu tư được chỉ với số vốn tối thiểu từ 1 triệu đồng ban đầu.

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.55%
 • 5.66%
 • 7.55%
 • 1.89%
 • 20.75%
 • 7.55%
 • 1.89%
 • 1.89%
 • 15.09%
 • 16.98%
 • 7.55%
 • 5.66%