Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.55%
 • 5.66%
 • 7.55%
 • 1.89%
 • 20.75%
 • 7.55%
 • 1.89%
 • 1.89%
 • 15.09%
 • 16.98%
 • 7.55%
 • 5.66%