Thứ Hai, 01/07/2013 - 15:10

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để Hà Nội quy hoạch cán bộ

Phát biểu trước HĐND Thành phố Hà Nội sáng 1/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND Thành phố bầu sẽ là cơ sở để Thành ủy xem xét, đánh giá, quy hoạch bố trí và sử dụng cán bộ.


Lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin quan trọng cho quy hoạch cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố diễn ra vào thời điểm quan trọng, với nhiều nội dung lớn, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Luật Thủ đô và lấy phiếu tín nhiệm.

Đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong việc khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra, Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Tuy nhiên, tình hình thực hiện KTXH của Thành phố còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp, tại kỳ họp này, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra của năm nay.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó, Bí thư đề nghị lãnh đạo Thành phố, các cấp, ngành, HĐND Thành phố cần thảo luận và nhấn mạnh việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và thu, chi ngân sách; khắc phục ngay những khâu còn yếu kém để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp quản lý tốt thu, chi ngân sách, chống nợ đọng thuế; làm tốt công tác quy hoạch và xây dựng đô thị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; đảm bảo an sinh xã hội; phát triển công nghiệp, nông nghiệp hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính với những bước đi cụ thể, thiết thực qua hiệu quả giải quyết công việc hàng ngày, đề cao trách nhiệm của công chức, viên chức với nhiệm vụ được giao, tăng cường công khai, minh bạch, kiên quyết xử lý những người vi phạm.

“Mỗi chúng ta, trên cương vị công tác của mình, hàng ngày cần phải đặt ra câu hỏi chúng ta đã làm hết bổn phận, trách nhiệm của mình hay chưa. Chúng ta có thể làm tốt hơn, làm nhiều hơn những việc mà Đảng bộ và nhân dân Thủ đô yêu cầu chúng ta hay chưa? Và nghiêm khắc hơn nữa là câu hỏi liệu chúng ta có cản trở sự phát triển của Thành phố hay không. Nếu mỗi người chúng ta mong muốn thực sự được cống hiến, thực sự vì Đảng, vì nhân dân thì chúng ta phải luôn trăn trở với những câu hỏi đó”, Bí thư nói.

Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, HĐND Thành phố tập trung thảo luận, đánh giá kết quả cũng như hạn chế, đề xuất những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh cải cách hành chính bằng những chương trình hành động thiết thực. Đồng thời, xuất phát từ đặc điểm, tình hình của Thủ đô để thông qua những chính sách đang là đòi hỏi của cuộc sống, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Luật Thủ đô, trước hết là 11 nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp này, theo dõi quá trình thực hiện Luật để có sự điều chỉnh phù hợp.

Về lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là công việc quan trọng, việc xem xét, đánh giá các chức danh phải thận trọng, công tâm, khách quan, căn cứ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cá nhân của cán bộ. Người được đánh giá phải coi đây là thử thách mà mỗi người phải trải qua, đồng thời là cơ hội để hiểu rõ hơn về uy tín và trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực được giao phụ trách. Bí thư nhấn mạnh, kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ là kênh thông tin quan trọng để Thành ủy xem xét, đánh giá, quy hoạch bố trí và sử dụng cán bộ.

Hà Nội cần thực hiện thu-chi ngân sách theo đúng dự toán


Đến dự kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Theo Phó chủ tịch Quốc hội, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước nhưng với nỗ lực lớn, Hà Nội đã thực hiện có kết quả các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đặc biệt là về mức tăng trưởng, góp phần quan trọng vào việc thắng lợi các nhiệm vụ của Hà Nội và Trung ương trong năm nay.

Thông báo nhanh về các kết quả của kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII, trong đó có việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Phó chủ tịch Quốc hội hi vọng, kỳ họp này của HĐND Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục là kỳ họp kết tinh trí tuệ, xem xét quyết định thông qua nhiều nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô, tạo tiền đề cho sự phát triển của Hà Nội trong năm nay và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau khi có nghị quyết, Thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, khoa học, sớm đưa Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND Thành phố vào cuộc sống. Song song với đó, cần tập trung các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các DN trên địa bàn.

Về dự báo hụt thu ngân sách lớn, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Hà Nội cần quan tâm giám sát cùng UBND Thành phố thực hiện thu-chi ngân sách theo đúng dự toán, cố gắng không để hụt thu lớn làm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đã đề ra; Tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo, lãnh đạo theo hướng sâu sát, hiệu quả, khắc phục bệnh hành chính hóa, chạy theo thành tích…

Về lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND các cấp bầu, Phó chủ tịch cho biết, đây là lần đầu tiên HĐND Thành phố thực hiện công việc này nhưng về sau, đây sẽ là hoạt động thường niên. Vì vậy, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cần đảm bảo đúng hướng dẫn về quy trình, công khai, công bằng, dân chủ, dành thời gian để các đại biểu HĐND Thành phố nghiên cứu, thảo luận, đánh giá đúng thực chất người được lấy phiếu tín nhiệm, qua đó giúp người được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Theo Hà Nội mới
search