Thứ Sáu, 22/02/2013 - 14:33

Kiên Giang có phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mới

Ngày 21/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức kỳ họp thứ bảy - kỳ họp bất thường, để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Mai Văn Huỳnh

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII đã chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Đặng Công Huẩn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh- để nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét tờ trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu, tín nhiệm bầu ông Mai Văn Huỳnh- sinh năm 1965, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên- giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 và bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Ngô Quang Thắm- Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang.

Theo Vietnamplus
search