Thứ Sáu, 19/10/2012 - 09:08

Thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Tính đến tháng 9/2011, tổng số giáo viên của nhà trường là 85 người; trình độ chuyên môn của các cán bộ, giáo viên nhà trường ngày càng được nâng cao, trong đó đã có 6 tiến sỹ, 7 nghiên cứu sinh, 31 thạc sỹ, 32 cử nhân…

Học viện Phụ nữ Việt Nam có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Theo Chinhphu

search