Thứ Sáu, 25/03/2011 - 15:48

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật 4 đảng viên

Hôm qua (24/3), Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã có thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 3 của Ủy ban. Tại kỳ họp này, Ủy ban đã ra quyết định thi hành kỷ luật 4 đảng viên.

Cụ thể, trong kỳ họp này (kéo dài từ 14 đến 23/3/2011), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với 19 trường hợp, trong đó xem xét, kết luận, báo cáo Ban Bí thư quyết định 6 trường hợp. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định 13 trường hợp, trong đó, xóa bỏ hình thức kỷ luật 1 trường hợp; thay đổi hình thức kỷ luật 4 trường hợp; chuẩn y hình thức kỷ luật 6 trường hợp và 2 trường hợp tiếp tục thẩm tra, xác minh làm rõ một số nội dung trình Ủy ban trong kỳ họp sau.

Ủy ban đã xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 6 đảng viên, trong đó, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp, giải quyết tố cáo 1 trường hợp, cấp ủy cấp dưới đề nghị 3 trường hợp. Ủy ban kết luận 4 trường hợp có vi phạm phải áp dụng hình thức kỷ luật, trong đó thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Đảng đối với 1 trường hợp; thi hành bằng hình thức khiển trách về Đảng, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về chính quyền đối với 1 trường hợp; thi hành kỷ luật bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật cảnh cáo về chính quyền đối với 1 trường hợp; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền cách chức về chính quyền đối với 01 trường hợp; 2 trường hợp chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét giải quyết tố cáo đối với 1 cán bộ diện Ban Bí thư quản lý. Ủy ban yêu cầu Đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với một số bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan để trao đổi thêm một số vấn đề cần thiết trước khi thông báo chính thức kết luận giải quyết tố cáo.


TT
search