Cách cài đặt iOS 7.1.1 cho iPhone, iPad và iPod Touch

Cách cài đặt iOS 7.1.1 cho iPhone, iPad và iPod Touch

iOS 7.1.1 cải tiến hoạt động của cảm biến dấu vân tay iPhone 5S, tăng độ nhạy của bàn phím và khắc phục lỗi bàn phím Bluetooth khi bật tính năng VoiceOver.

1 2 3 Sau » 
search