Cảnh báo tin tặc sử dụng Live ID để đánh cắp thông tin

Cảnh báo tin tặc sử dụng Live ID để đánh cắp thông tin

(DĐDN) - Windows Live ID đang được tin tặc sử dụng nhằm lấy các thông tin cá nhân lưu trên hồ sơ người dùng trong nhiều dịch vụ như Xbox LIVE, Zune, Hotmail, Outlook, MSN, Messenger và OneFrive.

1 2 3 Sau » 
search