Thứ Hai, 03/01/2005 - 07:44

Miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm phần mềm

Thông tư số 123 vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 24/12 quy định miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm phần mềm sản xuất tại Việt Nam. Thông tư nêu rõ, các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm tiêu dùng tại Việt Nam cũng như xuất khẩu đều không phải chịu thuế giá trị gia tăng; miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được; miễn thuế xuất khẩu các sản phẩm phần mềm.

Các doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Doanh nghiệp phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi trong Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Nếu mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế) thấp hơn mức ưu đãi theo hướng dẫn thì doanh nghiệp được chọn hưởng ưu đãi theo một trong hai cách. Thông tư còn quy định, lao động chuyên nghiệp là người Việt Nam trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm cũng được áp dụng mức khởi điểm chịu thuế và mức lũy tiến như quy định đối với người nước ngoài (thu nhập từ 8 triệu đồng/tháng trở lên mới phải nộp thuế).

PV

search