Thứ Ba, 31/03/2009 - 11:15

Chuyển nhượng quyền thuê, sử dụng đất trong khu công nghiệp phải nộp thuế thu nhập DN

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn tính thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất tại các KCN.
 
Theo đó, DN được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tại KCN nhưng không đầu tư hạ tầng theo giấy phép đã cấp, mà chuyển quyền thuê đất, sử dụng đất cho đơn vị khác thì phải thực hiện nộp thuế thu nhập từ hoạt động này. đồng thời không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN (TNDN) đối với thu nhập này. Từ ngày 1/1/2009, các DN kinh doanh phát triển hạ tầng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư phát triển hạ tầng sau đó cho DN khác trong KCN, KCX thuê lại đất đã phát triển hạ tầng phải thực hiện nộp thuế thu nhập theo quy định tại Luật Thuế TNDN.       
 
T.Long
search