Thứ Năm, 22/01/2009 - 06:00

Công bố Pháp lệnh sửa đổi của Pháp lệnh dân số

Vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có Lệnh về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số. Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 27/12/2008.

Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 được sửa đổi như sau:

Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản:

  1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con
  2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;
  3. Bảo vệ sức khoẻ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khoẻ sinh sản

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2009.

 Thu Hường

search