Thứ Sáu, 27/02/2009 - 09:05

Hoàn thuế nhập khẩu: Thủ tục đơn giản hơn

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 hướng dẫn một số thủ tục hải quan, thủ tục thuế XNK. Đây là một giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN trong bối cảnh suy giảm khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Theo quy định tại Thông tư 05 trên đây, thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đã đơn giản hơn so với trước. Theo đó không yêu cầu người nộp thuế phải nộp tờ khai hải quan photocopy để giảm chi phí sao chụp cho DN cũng như chi phí bảo quản, lưu trữ hồ sơ cho cơ quan Hải quan. Quy định trên áp dụng đối với trường hợp DN thuộc diện được hoàn thuế trước-kiểm tra sau.

Một lọai chứng từ mà trước đây các DN thường gặp vướng mắc là về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Thông tư trên quy định cho phép hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước- kiểm tra sau nhưng khi nộp hồ sơ thanh khoản và hoàn thuế mà doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cho thanh khoản, hoàn thuế. Tạo điều kiện cho DN, song cơ quan Hải quan cũng cần có biận pháp quản lý để đảm bảo không có lợi dụng, gian lận.

Vụ trưởng Vụ Kiểm tra thu thuế XNK –Tổng cục Hải quan Lỗ Thị Nhụ cho biết, trên cơ sở hồ sơ DN nộp, thay vì phải có chứng từ thanh toán, cơ quan hải quan sẽ không yêu cầu DN có văn bản cam kết mà áp dụng biện pháp thay thế. Đó là cơ quan hải quan sẽ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập/xuất kho, thẻ kho. Trường hợp cần thiết thì thực hiện kiểm tra, xác minh, đối chiếu thêm các giao dịch kinh doanh của DN với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nếu kết quả kiểm tra xác định hàng hoá đã thực tái xuất khẩu, mọi chứng từ liên quan phù hợp thì xử lý thanh khoản, hoàn thuế cho DN.

Về quản lý hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Thông tư 05 cũng đã quy định định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để xem xét hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu là định mức thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu bao gồm cả phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức tiêu hao thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức tiêu hao thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu không phải chịu thuế nhập khẩu. Người nộp thuế tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức bao gồm cả phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức tiêu hao thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi kê khai định mức sử dụng nguyên liệu với cơ quan hải quan. Trường hợp người nộp thuế kê khai không đúng thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, người nộp thuế còn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Hà Tâm

search