Thứ Tư, 07/01/2009 - 08:47

Mẫu thẻ và sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Mới đây, Bộ Nội vụ đã quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, đối tượng được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức gồm: Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc của cán bộ, công chức, viên chức; mã số thẻ.

Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ (trừ trường hợp chấp hành các biện pháp đảm bảo an ninh theo quy định riêng).
Thẻ phải được đeo ở vị trí trước ngực bằng dây đeo hoặc ghim cài, khoảng cách từ cằm đến mặt cắt ngang ở mép trên của thẻ là 200 - 300mm.
 Thu Hường
search