Cần cơ chế đặc thù cho Lý Sơn

Cần cơ chế đặc thù cho Lý Sơn

(DĐDN) - “Huyện đảo Lý Sơn cần các cơ chế đặc thù để phát triển kinh tế” - Đó là khẳng định của ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xung quanh hỏi cần làm gì để thúc đẩy huyện đảo phát triển mạnh mẽ hơn về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng.

1 2 3 Sau » 
search