Đường dây 500kV Bắc – Nam: Kỳ tích của thế kỷ 20

Đường dây 500kV Bắc – Nam: Kỳ tích của thế kỷ 20

(DĐDN) - Chính thức vận hành từ tháng 5/1994, 20 năm qua, đường dây 500kV Bắc – Nam đã và đang phát huy vai trò to lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

1 2 3 Sau » 
search