Dự án 22 tỷ đô cho Bình Định

Dự án 22 tỷ đô cho Bình Định

(DĐDN) - Những nghi ngại về tính khả thi của dự án này sẽ được “mổ xẻ” qua cuộc trò chuyện của DĐDN với ông Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

search