“Cú hích” từ dự án Đèo Cả

“Cú hích” từ dự án Đèo Cả

(DĐDN) - Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa chấp thuận về mặt chủ trương cho phép Cty Cổ Phần Đầu tư Đèo Cả (DCIC) - Chủ đầu tư DA Đèo Cả tiếp tục nghiên cứu đầu tư DA hầm đường bộ qua đèo Cù Mông.

search