Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp Việt Nam-Xri Lan-ca

Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp Việt Nam-Xri Lan-ca

(DĐDN) - Về đầu tư, tính đến ngày 20/7/2014, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Xri Lan-ca có 10 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 14,2 triệu USD.

search