Thứ Bảy, 05/12/2009 - 11:23

Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản: Khung và thẩm quyền xử phạt cần cụ thể hơn

Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thay thế các Nghị định hiện hành. Dự thảo quy định chi tiết các hành vi vi phạm mới có thể phát sinh và tăng mức hình phạt, khung hình phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Tuy nhiên, một số khung hình phạt và quy định về thẩm quyền xử phạt chưa thật cụ thể.

Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29.7.2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10.5.2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150 áp dụng trong một thời gian dài đã phát sinh nhiều bất cập. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý phù hợp cho việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thay thế các Nghị định hiện hành. Dự thảo quy định chi tiết các hành vi vi phạm mới có thể phát sinh và tăng mức hình phạt, khung hình phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Tuy nhiên, một số khung hình phạt và quy định về thẩm quyền xử phạt chưa thật cụ thể.

Thứ nhất, về khung hình phạt đối với các hành vi khai thác khoáng sản. Theo điểm a, khoản 7, Điều 11 Dự thảo: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm với khối lượng khoáng sản khai thác không quá 20m3”; Quy định trên rất khó khăn và dễ dẫn đến “tùy tiện” trong việc áp dụng, khó tạo ra sự công bằng trước pháp luật giữa các tổ chức, cá nhân có cùng hành vi vi phạm nhưng mức độ khác nhau. Quy định của các điểm b, c, d khoản 7, Điều 11 đều có khung hình phạt cách xa nhau về khối lượng vi phạm. Thực tế tại một số địa phương cho thấy, vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản phần lớn ở mức độ không lớn, số lượng khoáng sản vi phạm không nhiều. Ví dụ khai thác các loại vật liệu xây dựng thông thường (cát, đá, sỏi) với khối lượng dưới 5m3 hoặc từ 5-10 m3. Nếu theo Dự thảo, người vi phạm với số lượng 1m3 khoáng sản cũng sẽ bị áp dụng mức phạt như người vi phạm 19 m3 khoáng sản. Nói cách khác, khung hình phạt quá lớn, khó khăn cho người áp dụng. Vì vậy, nên quy định khung hình phạt gọn hơn và có thể bắt đầu khung hình phạt đối với hành vi vi phạm này là từ 5m3- 15m3. Như vậy, sẽ dễ áp dụng và hợp lý hơn trong thực tế. Riêng đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, có thể quy định thêm hình thức xử lý cảnh cáo đối với những trường hợp vi phạm lần đầu, hậu quả không lớn và phạt tiền với mức thấp hơn, có thể từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các trường hợp tái phạm, hậu quả đáng kể. Như vậy hợp lý hơn và phù hợp với quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 Dự thảo: “Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền tước quyền sử dụng giấy phép theo thẩm quyền”. Quy định như vậy liệu có phù hợp với Luật Khoáng sản hiện hành hay không? Theo Luật Khoáng sản, Chủ tịch UBND cấp huyện không có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mặt khác, theo quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính, ai có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động thì người đó có thẩm quyền tước giấy phép hoạt động. Như vậy, Chủ tịch UBND cấp huyện không có thẩm quyền tước giấy phép hoạt động của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Dự thảo nên quy định giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc tạm đình chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản vi phạm quy định; đồng thời, căn cứ mức độ, hành vi, khối lượng vi phạm để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Như vậy, phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản liên quan. 


                                                                                                Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

search