PVFCCo xuất tiếp lô hàng đóng bao Jumbo thứ 2 sang Jordan

PVFCCo xuất tiếp lô hàng đóng bao Jumbo thứ 2 sang Jordan

(DĐDN) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu lô hàng Đạm Phú Mỹ bao jumbo sang Jordan tại Tân Cảng Cái Mép. Lô hàng xuất khẩu sang Jordan lần này có khối lượng 378 tấn được đóng bao Jumbo loại 1000 kg/bao và có pallet.

1 2 3 Sau » 
search