Thứ Tư, 26/11/2003 - 09:37

Công ty Giày da Thái Bình (Bình Dương): Ăn nên làm ra nhờ thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở

Công ty Giày da Thái Bình (tỉnh Bình Dương) được đánh giá là đơn vị làm ăn có hiệu quả nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức và người lao động.

Dân chủ hóa trong tính lương

Công ty Giày da Thái Bình là một doanh nghiệp sản xuất giày da cao cấp xuất khẩu. Lực lượng lao động hiện có là 4.850 người; năng lực sản xuất 5 triệu đôi/năm, doanh số đạt hơn 450 tỷ đồng/năm. Trong những năm đầu mới thành lập, Công ty gặp nhiều khó khăn trong phân phối tiền lương, tình trạng so bì giữa các tổ trong dây chuyền sản xuất, giữa công nhân với công nhân thường xuyên xảy ra dẫn đến tình trạng lãn công, đình trệ trong sản xuất. Khắc phục tình trạng này, Ban chấp hành công đoàn cùng Ban giám đốc, Hội đồng quản trị công ty tiến hành khảo sát, xây dựng thực hiện quy trình trả lương khoán theo sản phấm; Quy trình này được người lao động và các tổ công đoàn trong công ty trực tiếp tham gia từ khâu xây dựng đơn giá sản phấm, xác định hệ số bậc tay nghề, trình độ cán bộ quản lý, bố trí lao động... Qua 5 năm thực hiện quy trình lương khoán, năng suất lao động ngày càng tăng, tiêu hao nguyên liệu đã giảm đến mức tối ưu, thu nhập người lao động đạt bình quân 900.000 đồng/người/tháng (năm 2000); 1,1 triệu đồng/ người/tháng (năm 2001); 1,25 triệu đồng/người/tháng năm 2002 và khả năng đạt 100 USD/người/tháng (năm 2003).

Cải thiện điều kiện làm việc

Ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Công đoàn đã thông qua kế hoạch, thông qua Hội nghị cán bộ công nhân viên chức và ký kết thoả ước lao động tập thể... Trên cơ sở đó, hàng năm Công ty đã đầu tư từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để cải thiện môi trường làm việc cho công nhân... Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện phương án xâydựng nhà ở cho công nhân. Do đây là vấn đề lớn liên quan nhiều về nguồn vốn, đất xây dựng nên trong 2 năm 2001- 2002, Công ty mới chỉ xây dựng và bán trả chậm hơn 200 căn hộ cho cán bộ chủ chốt từ tổ trưởng, chuyền trưởng trở lên. Năm 2003, Công ty đã đầu tư 2 khu nhà cao tầng cho công nhân với tổng diện tích 8 ha... Công ty Giày da Thái Bình đã động viên được sức mạnh tập thể cán bộ và công nhân viên trong toàn Công ty hăng say lao động, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra; góp phần rất lớn trong việc ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần.

Nguyễn Đức Ánh

search