Thứ Năm, 01/12/2005 - 10:09

Cty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề: Tối thiểu phải có 3 kiểm toán viên

Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề VN vừa công bố danh sách các Cty kiểm toán đã đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2006 và những Cty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2005 - 2006. để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này,DđDN đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Mai - Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính.

- Xin ông cho biết hiện có bao nhiêu Cty kiểm toán đang hoạt động tại VN. Chất lượng chuyên môn và tình hình hoạt động của các Cty này ra sao?

Hiện có 87 Cty kiểm toán đang hoạt động tại VN. Những Cty này có thể chia thành 3 nhóm. Nhóm đứng đầu có 10 Cty, trong đó có 4 Cty kiểm toán nước ngoài và 6 Cty kiểm toán VN. Đây là nhóm các Cty có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ kiểm toán viên hùng hậu có trình độ chuyên môn cao, đủ điều kiện để cạnh tranh với các Cty kiểm toán quốc tế và khu vực. Nhóm thứ hai gồm khoảng 60 Cty được xếp vào hạng trung bình. Còn lại khoảng hơn 10 Cty kiểm toán quy mô nhỏ hoặc mới thành lập, năng lực còn nhiều hạn chế.

- Vừa qua, Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề VN đã đưa ra danh sách các Cty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề. Các Cty này phải hội đủ các điều kiện gì, thưa ông?

Hàng năm Bộ Tài chính vẫn thường rà soát danh sách các Cty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề. Công việc này được diễn ra vào cuối tháng 10 hằng năm. Các Cty kiểm toán phải thực hiện việc thông báo danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính. Qua đó, Bộ Tài chính sẽ tiến hành rà soát các kiểm toán viên đăng ký đó có hành nghề tại một Cty hay không? Các Cty có đạt điều kiện tối thiểu 3 kiểm toán viên đăng ký hành nghề trở lên hay không? Bởi theo tính toán, một quy trình kiểm toán ít nhất phải có 3 kiểm toán viên thực hiện trở lên: 1 người sẽ kiểm tra sổ sách, hồ sơ, chứng từ; 1 người tổng hợp soát xét và cuối cùng phải có 1 người đại diện theo pháp luật xét duyệt lần cuối rồi ký tên, đóng dấu. Vì vậy, tiêu chí bắt buộc để Cty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề phải có 3 kiểm toán viên trở lên.

Nằm trong lộ trình chuyển giao, năm 2005-2006 Bộ Tài chính và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề VN cùng rà soát và công bố danh sách này. Nhưng bắt đầu từ năm 2007, Bộ Tài chính sẽ không thực hiện nhiệm vụ rà soát này nữa. Công việc kiểm tra, công bố danh sách sẽ được chuyển giao cho Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề VN.

- Những Cty kiểm toán chưa lọt vào danh sách đủ điều kiện hành nghề kiểm toán sẽ tiếp tục được hoạt động theo cơ chế nào, thưa ông?

Ngoài nghiệp vụ kiểm toán, các Cty kiểm toán còn thực hiện nhiều nghiệp vụ khác như: dịch vụ kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế... Nếu một Cty chưa đủ điều kiện kiểm toán không có nghĩa là Cty này không được hành nghề kiểm toán. Họ vẫn có thể liên kết với các Cty kiểm toán đủ điều kiện cùng tham gia kiểm toán nhưng không phải là người ký tên trong báo cáo kiểm toán. Hơn nữa, để giải quyết những lý do khách quan chậm trễ của DN, Bộ Tài chính và Hiệp hội Kiểm toán đang xem xét hồ sơ và tiếp tục công bố danh sách các Cty kiểm toán viên đủ điều kiện đợt 2.

- ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng vừa chấp thuận cho phép 8 Cty kiểm toán được kiểm toán các Cty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 2005 - 2006. Tại sao Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chỉ cho phép một số ít Cty tham gia kiểm toán trên thị trường chứng khoán?

Theo thông lệ quốc tế, các DN kiểm toán được tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán luôn là những DN đứng đầu trong ngành kiểm toán. Những DN niêm yết trên thị trường chứng khoán phải tuân thủ một chế độ kế toán nghiêm ngặt hơn, chuẩn mực hơn. Đơn cử, hiện nay các Cty niêm yết phải thực hiện đầy đủ 26 chuẩn mực kế toán, trong khi các Cty khác chỉ cần thực hiện 21 chuẩn mực. Do vậy, các Cty kiểm toán hoạt động trên thị trường chứng khoán cũng phải đảm bảo cung ứng các "sản phẩm" chất lượng cao hơn các Cty khác.

- Xin cảm ơn ông!

Bá Tú thực hiện

Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2005 và 2006

(Tính đến ngày 18/11/2005, kèm theo công văn số 14700/BTC-CĐKT ngày 18/11/2005 của Bộ Tài Chính)

TT

TÊN CÔNG TY KIỂM TOÁN

TÊN VIẾT TẮT

NGÀY THÀNH LẬP

1

Cty Kiểm toán Việt Nam TNHH

VACO

13/05/1991

2

Cty Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán

AASC

13/05/1991

3

Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam

E&Y

03/11/1992

4

Cty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học

AISC

29/04/1994

5

Cty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

PwC

14/05/1994

6

Cty TNHH KPMG Việt Nam

KPMG

17/05/1994

7

Cty CP Kiểm toán và Tư vấn

A&C

13/02/1995

8

Cty CP Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Kế toán

AFC

13/02/1995

9

Cty Kiểm toán và Kế toán

AAC

13/02/1995

10

Cty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Kế toán Thuỷ Chung

Thuỷ Chung

28/06/1996

11

Cty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

CPA-HN

26/01/1999

12

Cty TNHH Grant Thornton Việt Nam

G.T

29/09/1999

13

Cty TNHH Kiểm toán AS

A.S

07/05/2000

14

Cty TNHH Kiểm toán M&H

M&H

08/12/2000

15

Cty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

AACC

19/02/2001

16

Cty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu

AIA

12/04/2001

17

Cty TNHH Quản trị Tiền phong

P

12/06/2001

18

Cty TNHH Kiểm toán DTL

DTL

09/07/2001

19

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức

22/08/2001

20

Cty TNHH Kiểm toán và tin học Sài Gòn

THSG

22/08/2001

21

Cty TNHH Kiểm toán Quốc tế Viêt Nam

VIA

09/10/2001

22

Cty TNHH Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng

Kiến Hưng

11/10/2001

23

Cty TNHH Kế toán Tư vấn Độc lập

IAC

19/11/2001

24

Cty CP Kiểm toán và Định giá Việt Nam

VAE

21/12/2001

25

Cty TNHH Mê Kông

MêKong

05/08/2002

26

Cty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

ATICVietnam

15/08/2002

27

Cty CP Kiểm toán Tư vấn Đất Việt

Vietland

26/09/2002

28

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Quản lý

ICA

09/12/2002

29

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Thanh Đức

26/12/2002

30

Cty TNHH Hoàng & Thắng

HT

26/06/2002

31

Cty TNHH Kế toán Kiểm toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

VINAUDI

15/01/2003

32

Cty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A

CA&A

09/04/2003

33

Cty CP Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam

VNAudit

06/05/2003

34

Cty TNHH Quản lý – Kiểm toán Tư vấn M.A.A.C

MAAC

21/05/2003

35

Cty CP Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

T.T.L

18/06//2003

36

Cty CP Kiểm toán – Tư vấn Thuế ATC

ATC

05/08/2003

37

Cty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Tài chính D.N.P

DNP

01/09/2003

38

Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Phần mềm TDK

TDK

28/02/2002

39

Cty TNHH Kiểm toán U&I

U&I

15/10/2001

40

Cty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam

ABB

06/06/2001

41

Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam

VAAC

08/01/2003

42

Cty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Sài Minh

Sài Minh

13/09/2000

43

Cty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

S&S

16/12/2003

44

Cty Cp Kiểm toán Quảng Ninh

AQN

12/12/2003

45

Cty TNHH Kiểm toán Trung Lập

Trung Lập

10/11/2003

46

Cty TNHH Kiểm toánvà Kế toán A.P.B

APB

16/10/2003

47

Cty Cp Kiểm toán và Tư vấn ACPA

ACPA

14/04/2004

48

Cty TNHH Tư vấn Kế toán Tài chính - Thuế Kiểm toán COM.PT

COM.PT

16/04/2001

49

Cty TNHH Kiểm toán Mỹ

A.A

02/11/2001

50

Cty CP Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Vietvalues

20/11/2003

51

Cty TNHH Kiêmt toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

IFC

24/10/2001

52

Cty CP Kiểm toán Quốc tế Đức – Anh

FADA

23/02/2004

53

Cty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT

STT

19/05/2004

54

Cty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

CPA ViệtNam

23/06/2004

55

Cty CP Kiểm toán Thăng Long

TL

22/10/2002

56

Cty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN

SGN

17/05/2004

57

Cty Hợp danh Kiểm toán và Kế toán An Phát

APS

08/09/2004

58

Cty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt

Tâm Việt

19/10/2004

59

Cty Hợp danh Kiểm toán Hà Nội

HANOIAC

13/05/2005

60

Cty Hợp danh Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam

VAFICO

27/05/2005

61

Cty Hợp danh Kiểm toán – Tư vấn Việt Nam

ACC-VIETNAM

29/07/2005

62

Cty Hợp danh Kiểm toán và Hợp nhất Phương Đông

E-J AUDITING

11/08/2005

63

Cty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

VNFC AUDIT

24/10/2005

64

Cty Hợp danh kiểm toán Việt Nhất

Việt Nhất

03/10/2005

search