Thứ Sáu, 31/08/2012 - 07:40

Tổng giám đốc SHB được bầu làm Chủ tịch HĐQT chứng khoán Habubank

Toàn bố HĐQT của chứng khoán Habubank được bầu lại, ông Nguyễn Thế Minh được bầu làm Tổng giám đốc Chứng khoán Habubank kể từ 28/8/2012.

Sở giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội vừa công bố danh sách HĐQT mới của công ty chứng khoán Habubank.

1. Bầu HĐQT mới gồm:

- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT (ông Lê hiện đang là Tổng giám đốc ngân hàng SHB)

- Bà Ninh Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT

- Bà Ngô Thu Hà - Thành viên HĐQT

- Bà Hoàng Thị Mai Thảo - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thế Minh - Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm HĐQT cũ gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT

3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/8/2012

Theo TTVN/HNX

search