Thứ Tư, 06/08/2008 - 05:19

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn

VCCI phối hợp công ty tư vấn đầu tư Hoa Kỳ Providental Holdings và Hawk Asociates và công ty Truyền thông Đầu tư Tài chính Việt Nam tổ chức "Hội thảo quốc tế các doanh nghiệp nổi bật Việt Nam" ngày 9/8/2008.

VCCI cho biết: Hội thảo sẽ giới thiệu với lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam cách tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước; những quan tâm của các tổ chức và nhà đầu tư để đảm bảo sự thành công của các dự án trên cơ sở phân tích thực trạng và các giải pháp quan hệ đầu tư tại Việt Nam. Hội thảo cũng nhằm mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội tìm hiểu về thị trường vốn của Mỹ, khả năng huy động vốn và niêm yết tại Mỹ và liên kết kinh doanh với các doanh nghiệp.

doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ: Chị Trần Huong 0913 008853 hoặc chị Xuân Hương 0912 326 763
email: huongtth@vcci.com.vn.           

Q.A

search