Thứ Năm, 07/10/2010 - 14:03

Ace Life chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 51 tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 9/2010, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) đã thanh toán quyền lợi Bảo hiểm cho 277 trường hợp với tổng số tiền thanh toán lên đến trên 51 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, ACE Life đã hoàn tất việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm trị giá 10.024.150.000VND (Mười tỷ hai mươi bốn triệu môt trăm năm mươi ngàn đồng) cho một khách hàng tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời Quyền lợi Toàn diện BII tại Thị xã Châu Đốc, An Giang.
 
ACE Life hiện đang dẫn đầu ngành Bảo hiểm Nhân thọ Viêt Nam về số tiền bảo hiểm bình quân trên một hợp đồng. Tính đến cuối tháng 8/2010, số lượng hợp đồng có số tiền bảo hiểm trên 1 tỷ đồng của ACE Life là gần 8.400 (chiếm khoảng 6% số lượng hợp đồng) trong đó 15 hợp đồng có số tiền bảo hiểm trên 10 tỷ đồng. Hợp đồng có số tiền bảo hiểm cao nhất của ACE Life tính đến thời điểm này là 50 tỷ đồng.
 
Mai Hằng
search