Thứ Hai, 17/05/2010 - 16:14

Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng: Vì một thành phố xanh – sạch

Năm 2010 là năm thành phố Hải Phòng kỉ niệm 55 năm ngày giải phóng. Điều này đồng nghĩa với việc Cty Môi trường Đô thị sẽ đứng trước nhiều nhiệm vụ cũng như những yêu cầu mới trong công tác bảo vệ môi trường cho thành phố.

Các hoạt động của Cty đều gắn với chủ đề năm 2010
của thành phố Hải Phòng là “Bảo vệ môi trường – an sinh xã hội”

Các công trình DA xử lý nước thải, rác thải được Cty đầu tư đúng mức, đảm bảo môi trường cho thành phố. Sự thay đổi mạnh mẽ ấy không thể thiếu những đóng góp của Cty Môi trường Đô thị Hải Phòng.

Lấy chất lượng làm đầu

Cty Môi trường Đô thị Hải Phòng là DN nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích của thành phố. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cty là phục vụ cho vệ sinh môi trường cũng như cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và tổ chức thu phí vệ sinh trên địa bàn toàn thành phố.

Những năm qua Cty thường xuyên củng cố, tăng cường năng lực quản lý để điều hành sản xuất. Đặc biệt trong quá trình thu gom chất thải được đổi mới từ quy trình hở sang khép kín. Việc xử lý ô nhiễm môi trường và xây dựng bãi rác Tràng Cát thành khu xử lý đạt tiêu chuẩn là một trong những thành công của Cty.

Nếu trước đây, việc thu phí vệ sinh thiếu những người chuyên trách, người dân chưa ủng hộ cao, thu phí vệ sinh còn thấp thì đến nay Cty đã có nhiều phương thức chuyển đổi mang lại hiệu quả. Một trong những loại hình đó là “tăng giá và tăng khách hàng” là giải pháp hữu hiệu nhất. Bên cạnh đó là đổi mới công tác thu phí vệ sinh dịch vụ, vệ sinh đô thị. Cty chủ động bố trí, sắp xếp đội ngũ thu ngân, trao đổi giao lưu kinh nghiệm với đơn vị bạn. Chuyển hình thức thu theo khẩu sang thu theo hộ gia đình. Việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thu dọn, vận chuyển, xử lý rác là nhiệm vụ Cty đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, giúp họ hiểu được trách nhiệm trong việc quản lý rác thải, đổ rác. Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh để giúp Cty quản lý và phát triển nguồn thu phí vệ sinh, đảm bảo cho Cty tự chủ về tài chính, giảm chi ngân sách cho thành phố. Vì vậy, năm qua Cty đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công tác khoán chi được đổi mới, khối lượng công việc được điều chuyển tạo sựu công bằng về năng suất, chất lượng...

Quy trình thu gom vận chuyển được hoàn thiện, đảm bảo thành phố luôn sạch sẽ, bền vững; lò đốt rác y tế được vận hành có hiệu quả, đạt công suất thiết kế; mở rộng địa bàn phục vụ, thành lập xí nghiệp dịch vụ môi trường An Dương, triển khai thêm một số xã ngoại thành họat động theo phương thức mới…

Nền móng là chất lượng hoạt động

Nền móng Cty xây dựng để đạt mục tiêu DN tốt nhất chính là xuất phát từ yếu tố con người. Cty hiện có 1.268 người, nhờ vậy các thiết bị chuyên dùng trị giá hang chục tỷ đồng đều được Cty sử dụng và khai thác hết các tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Nhờ năng lực con người và thiết bị Cty đã áp dụng vào thực tế các công tác nhằm phục vụ cho việc quản lý khách hang, đồng thời tạo tính minh bạch, công bằng trong thu nộp phí vệ sinh.

Gắn với chủ đề năm 2010 của thành phố Hải Phòng là “Bảo vệ môi trường – an sinh xã hội”. Cty tiếp tục đầu tư vào đổi mới phương tiện chuyên dùng; nâng cấp khu xử lý Đình Vũ thành khu xử lý chất thải chính thức của thành phố; lắp đặt các thùng rác công cộng thu gom rác thải khách vãng lai tại các tuyến đường trung tâm của thành phố; quy hoạch và xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng tại các dải vườn hoa trung tâm; cải tạo vệ sinh thùng thành bán tự hoại cho các quận, phường mới thành lập…

Xây dựng chiến lược phát triển Cty từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu chính là xây dựng Cty trở thành một DN mạnh trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và đứng vững trong nền kinh tế thị trường có cạnh tranh; Hoàn thiện Cty theo mô hình Cty TNHH Một thành viên; phấn đấu đạt 95% khối lượng rác thải khu đô thị trung tâm, đô thị mới, đô thị vệ tinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt yêu cầu vệ sinh môi trường; tiếp tục cải tiến, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quản lý, điều hành Cty.

Bên cạnh đó là việc duy trì ổn định hoạt động của 2 khu xử lý rác thải Tràng Cát và Đình Vũ, đảm bảo tiếp nhận và xử lý rác, nước rỉ rác theo đúng quy trình kỹ thuật vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Thí điểm thực hiện phân loại rác tại nguồn trước khi thu gom, vận chuyển trên địa bàn một số phường trong thành phố…

Nhiệm vụ đặt ra cho Cty trong những năm tới là hết sức khó khăn và nặng nề. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự đồng thuận của tập thể cán bộ CNV trong Cty, phát huy truyền thống yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo… Cty không chỉ hoàn thành mục đích ngày càng nâng cao chất lượng bảo đảm môi trường thành phố mà còn xác lập được các tiền đề phát triển ngày càng ổn định với chất lượng, tốc độ cao hơn. Với những đóng góp mà Cty đã làm được trong suốt thời gian qua cho thành phố Hải Phòng, Cty đã đóng góp chung vào cải thiện sức khỏe, cải thiện môi trường sống trong cộng đồng, sự phát triển chung của thành phố. Đây cũng là động lực để Cty phát huy thế mạnh của một DN hoạt động công ích.
 
Thành Huế
search