Thứ Tư, 31/12/2008 - 10:42

Điện lực Đồng Nai: Thành công từ chương trình điện khí hóa nông thôn

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt là thành công từ chương trình điện khí hóa nông thôn. DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Thành - GĐ Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

- Trong nhiều năm qua, việc Điện lực Đồng Nai (ĐLĐN) triển khai thành công chương trình điện khí hoá nông thôn đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn (NT) Đồng Nai. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về chương trình này?

Khi ĐLĐN chưa thực hiện chương trình ĐKHNT thì tỷ lệ số xã, phường, thị trấn có điện (năm 1995) chỉ đạt 84,66%. Đến cuối năm 1997, 163/163 (100%) xã, phường, thị trấn của Đồng Nai đã có điện, số hộ NT sử dụng 66,26%. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, ĐLĐN lúc đó vẫn phải đối mặt trước khó khăn về vốn để xây dựng đường dây hạ thế. Trong khi đó, thất thoát điện năng lại đặt ra vấn đề cần phải giải quyết khó khăn trong việc đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế và lắp đặt điện kế đến từng hộ gia đình. Do vậy, đến hết năm 2000, một số công trình điện khí hoá năm 1998 như: xã Phú Lý (huyện Vính Cửu), xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), xã Phú Bình (huyện Tân Phú) đã thi công xong nhưng chưa thể đưa vào sử dụng; còn 32 xã có số hộ sử dụng điện dưới 50%; tỷ lệ người dân sử dụng điện kế chỉ đạt 36,38% (77.934 điện kế/214.209 số hộ NT sử dụng điện)...
 Ông Nguyễn Ngọc Thành - GĐ Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Ngay từ đầu, chương trình ĐKHNT giai đoạn này đã được triển khai khá nhanh gọn, trước hết bởi Cty ĐLĐN được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Hiểu được những khó khăn của Cty, từ năm 2001 - 2005, các địa phương và nhân dân đã đóng góp 74,128 tỷ đồng đầu tư xây dựng 26,409 km đường dây trung thế, 780,319 km đường dây hạ thế và 112 trạm biến áp với tổng dung lượng 7.776,5 kVA. Cty còn nhận được sự trợ giúp vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), vốn ưu đãi của tỉnh. Tính đến hết năm 2005, bằng các nguồn vốn huy động được Cty đã đầu tư trên 204 tỷ đồng để dẫn điện về NT với tổng chiều dài 683,617 km đường trung thế, 1.219,07 km đường hạ thế, dung lượng trạm biến áp là 67.735,5 kVA. Sự chung tay, góp sức đó đã tạo nên tổng lực thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện lưới điện NT, đưa tỷ lệ hộ có điện toàn tỉnh lên 95,13%, trong đó số hộ NT có điện đạt 92,89%, nâng 27 xã có số hộ sử dụng điện dưới 50% lên trên 70% (đạt 96,4%), nâng số hộ NT sử dụng điện kế lên 57,47% (tăng 21,09% so với năm 2000), giảm 82/105 điện kế tổng có giá bán cao hơn giá trần…

- Để đạt được mục tiêu đến hết  năm 2010, Đồng Nai sẽ có 98% số hộ nông thôn có điện, Cty Điện lực Đồng Nai sẽ có những giải pháp nào, thưa ông?

Dù thế nào chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện được mục tiêu đến hết năm 2010 sẽ đưa số hộ có điện toàn tỉnh đạt trên 98%. Để đạt được mục tiêu, Cty ĐLĐN sẽ triển khai đầu tư và khai thác hiệu quả các trạm biến áp đã thi công xong nhưng chưa đưa vào khai thác vì chưa đầu tư lưới điện hạ thế và các dự án lưới điện trung thế của kế hoạch 5 năm 2001-2005; triển khai dự án phát triển lưới điện trung thế NT bằng nguồn vốn vay WB tại 9 huyện, thị xã với tổng 123,5 km đường dây trung thế, 163 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.270 kVA và 3 hạng mục lưới điện 110 kV… với tổng giá trị đầu tư ước tính trên 140 tỷ đồng. Chúng tôi cũng sẽ  tập trung cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng cung ứng điện, quy hoạch bộ máy vận hành hợp lý để đảm bảo cung ứng điện an toàn, hiệu quả; xoá bỏ các điện kế tổng và cụm để thực hiện mô hình bán điện đến từng hộ dân… Tính đến hết tháng 9/2008, Cty đã thực hiện xong công tác xoá điện kế tổng và cụm, tỷ lệ hộ nông thôn có điện đạt 97,07%.

- Ngoài thành công của chương trình ĐKHNT, Điện lực Đồng Nai đã đạt được những thành quả quan trọng gì, thưa ông?

Những năm qua, Cty Điện lực Đồng Nai đã đảm bảo cung ứng điện cho 29 KCN và các CCN nhỏ, triển khai xây dựng các công trình điện. Hiện nay, tất cả các KCN và cụm dân cư đều có TBA 110 kV.

Đến nay, Cty Điện lực Đồng Nai trực tiếp quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện từ 0,4 kV đến 110kV với 20 TBA 110 kV và 347,7 km đường dây cao thế, 3.543 km đường dây trung thế và 6.860 TBA phân phối. Tổng số khách hàng của Cty là trên 460 nghìn khách hàng. Cty đã tổ chức thực hiện bán điện đến từng hộ dân với tỷ lệ 99% theo đúng giá quy định của nhà nước và  đưa điện về đến 100% các xã, phường, với số hộ dân ở nông thôn có điện đạt tỷ lệ 97,99%, trong đó số nông thôn có điện đạt 97,07%.

Hàng năm, sản lượng điện thương phẩm của Cty đều tăng.  Năm 1975 sản lượng điện thương phẩm mà Cty thực hiện là 135,8 triệu kWh, đến năm 2007 thực hiện là 4.212 triệu kWh. Trong đó, điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiếm 78% sản lượng điện thương phẩm của Cty.

- XIn cảm ơn ông!

Kim Huệ thực hiện

search