Chủ Nhật, 22/04/2012 - 22:03

Lớp tập huấn báo cáo viên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2012, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  Đồng thời, nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành Đoàn trong việc đào tạo, huấn luyện lực lượng báo cáo viên (BCV) tham gia các chuyên đề cho các chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như: Học kỳ quân đội, học làm người có ích, trui rèn để trưởng thành, hành trình trải nghiệm cuộc sống… Tại các tỉnh, thành Đoàn và đoàn cơ sở, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam đã tổ chức lớp tập huấn BCV các chương trình kỹ năng sống 2012.
 
Nội dung của chương trình tập trung chủ yếu ở 3 hình thức: bài giảng lý luận, bài giảng mẫu và hoạt động mẫu. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho các BCV Đoàn cơ sở.
 
 
Nguyễn Thành
search