Thứ Sáu, 15/07/2011 - 14:36

Prudential Việt Nam giới thiệu sản phẩm “Phú–Toàn Gia An Phúc”

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa giới thiệu sản phẩm bảo hiểm mới “Phú–Toàn Gia An Phúc”.
 
Đây là sản phẩm thuộc dòng Bảo hiểm Liên kết chung - một loại hình sản phẩm bảo hiểm kết hợp giữa bảo hiểm rủi ro và tích lũy linh hoạt.

Với nhiều tính năng ưu việt, “Phú-Toàn Gia An Phúc” giúp khách hàng bảo vệ toàn diện cả gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống và lập một kế hoạch tài chính linh hoạt để chủ động trước mọi thay đổi qua từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Khi tham gia “Phú-Toàn Gia An Phúc”, số tiền phí đóng vào sẽ được chuyển vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng (GTTKHĐ) và sẽ được mang đi đầu tư thông qua Quỹ Liên kết chung chủ yếu tập trung vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng. GTTKHĐ có đặc tính linh hoạt như một tài khoản tiết kiệm, qua đó khách hàng có thể đóng thêm tiền vào để được hưởng lãi suất dựa theo kết quả đầu tư thực tế của Quỹ Liên kết chung cũng như thực hiện việc rút tiền khi có nhu cầu.

Với sản phẩm mới “Phú – Toàn Gia An Phúc”, Prudential Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có danh mục bảo hiểm đa dạng nhất trên thị trường hiện nay. Trong gần 12 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential đã giới thiệu đến khách hàng trên 50 sản phẩm khác nhau thuộc nhiều loại hình sản phẩm như bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance)…phục vụ cho các nhu cầu luôn thay đổi và ngày càng gia tăng của khách hàng Việt Nam.

Mai Hằng

search