Thứ Hai, 13/08/2012 - 14:47

Sản phẩm BHNT “Phú An Lộc” bảo hiểm cho 37 bệnh hiểm nghèo

  Công ty BHNT Prudential Việt Nam đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm mới  “Phú- An - Lộc” được bảo hiểm đến 37 bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quy...được chi trả quyền lợi bảo hiểm 2 lần khi mắc bệnh hiểm nghèo khác nhau trong suốt thời hạn hợp đồng với tổng quyền lợi bảo hiểm lên tới 200% số tiền bảo hiểm.
 
 
 
 
 Sau khi chi trả quyền lợi cho lần mắc bệnh hiểm nghèo thứ nhất, khách hàng vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm từ hợp đồng mà không cần phải tiếp tục đóng phí. Ngoài ra, sản phẩm cũng hỗ trợ chi phí điều trị các bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu để giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí cũng như tăng cơ hội phục hồi sức khỏe. Sản phẩm còn chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm cộng với các khoản lãi khi kết thúc thời hạn hợp đồng hoặc nếu rủi ro tử vong xảy ra cho người được bảo hiểm.  Tuổi tham gia bảo hiểm từ 18 đến 55 tuổi, đóng phí 10,15,20 năm, kết thúc hợp đồng ở tuổi 75.      

 

                                                                         Phương Nhi 

 

search