Thứ Tư, 10/06/2009 - 10:25

Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN: Những con số biết nói

Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (SGD NHNo&PTNT VN) thành lập năm 1999. Tới nay, sau 10 năm hoạt động SGD NHNo&PTNT VN hiện có quan hệ với 1.022 ngân hàng đại lý tại 96 nước trên thế giới. Nguồn huy động vốn tăng từ 564 tỷ đồng (năm 1999) lên 15.034 tỷ đồng vào năm 2009. Đặc biệt tỷ lệ nợ quá hạn năm 1999 lên tới 21,7% thì hiện nay con số này chỉ còn 0,39%.

Sở GD NHNo&PTNT VN thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Sở GD kinh doanh hối đoái NHNo&PTNT VN ngày 13/5/1999 với chức năng là đầu mối thực hiện các nghiệp vụ theo uỷ quyền của NHNo&PTNT VN, thực hiện các nhiệm vụ theo lệnh của Tổng giám đốc NHNo&PTNT VN đồng thời kinh doanh như một chi nhánh của NHNo&PTNT VN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 31/10/2003, Phòng kinh doanh ngoại tệ và Phòng Swift chuyển về Sở quản lý và tới tháng 2/2009 mới đây, tổ chức cũng như chức năng nhiệm vụ của Sở lại một lần nữa được hoàn thiện khi NHNo &PTNT VN thực hiện sắp xếp lại sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ NHNo&PTNN VN và SGD NHNo&PTNT VN. Sau 10 năm hoạt động, những kết quả mà SGD NHNo&PTNT VN đạt được đã đóng góp một phần rất lớn vào thành công chung của NHNo&PTNT VN, đưa thương hiệu của NHNo&PTNT VN lên một tầm cao mới và khẳng định vị thế quan trọng của mình trong hoạt động của hệ thống ngân hàng ở VN nói chung và công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung.

Những con số biết nói

Nếu năm 1999, SGD NHNo&PTNT VN số lượng Ngân hàng đại lý chỉ có 600 ngân hàng thì tới nay con số này tăng lên gần gấp đôi, 1.022 ngân hàng đại lý tại 96 nước trên thế giới, thiết lập, cài đặt và thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp qua mạng Swift nội bộ với 180 chi nhánh (tăng 145 chi nhánh), đáp ứng tối đa nhu cầu thanh toán quốc tế qua ngân hàng của toàn hệ thống NHNo&PTNT VN..

Lĩnh vực kinh doanh vốn cũng đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng. Sở giao dịch đã thực hiện quản lý tốt các tài khoản  Nostro của NHNo&PTNT VN đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hoạt động kinh doanh vốn cũng được thực hiện chủ động, thường xuyên với mục đích đảm bảo dự trữ bắt buộc, an toàn thanh toán kết hợp với kinh doanh có lãi và nâng cao uy tín cũng như thị phần của Ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng. Sở giao dịch đã thực hiện thành công và hiệu quả nhiều giao dịch vay vốn, cầm cố giấy tờ có giá, Swap... trên thị trường liên ngân hàng, thị trường mở để có đủ vốn dự trữ bắt buộc, an toàn thanh toán toàn hệ thống với chi phí thấp đồng thời thông qua các nghiệp vụ trên thị trường liên ngân hàng, thị trường mở... Sở GD đã đa dạng hoá các nghiệp vụ kinh doanh, vừa tạo ra các tài sản có tính thanh khoản cao vừa nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi toàn hệ thống.

Năm 1999, tổng tiền gửi là 5.163 tỷ đồng thì kết thúc năm 2008, con số này đã lên tới 150.838 tỷ đồng, tăng trưởng 30 lần. Tổng tiền vay từ con số 0 năm 1999 cũng tăng lên 90.414 tỷ đồng vào năm 2008. 

Với chức năng làm đầu mối mua bán ngoại tệ, hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng đã có những bước tăng trưởng nhảy vọt, khuyến khích các chi nhánh khai thác được ngoại tệ từ khách hàng XK. nhờ đó đáp ứng cơ bản nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán quốc tế cho toàn hệ thống NHNo&PTNT VN. Các nghiệp vụ cũng hết sức đa dạng như mua bán kỳ hạn, giao ngay, hoán đổi ... Đa dạng hoá các loại ngoại tệ giao dịch và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. qua 10 năm hoạt động, doanh số mua bán ngoại tệ đã tăng từ 579,8 triệu USD (năm 1999) lên 8.168 triệu USD, tăng trưởng khoảng 13 lần sau 10 năm hoạt động.

Đối với dịch vụ chuyển kiều hối, năm 2007 đạt 332 triệu USD, tăng 133 triệu USD (tăng 67%) so với năm 2006. Năm 2008 con số này tiếp tục tăng lên 513 triệu USD tăng tiếp 181 triệu USD, tương đương 54,5% so với 2007. Nhờ các hoạt động hiệu quả nói trên, điều hoà ngoại tệ mặt trong toàn hệ thống Ngân hàng được thông suốt, an toàn và hiệu quả. Việc XK ngoại tệ đảm bảo an toàn tài sản đã giảm chi phí so với khoản phải nộp vào Ngân hàng Ngoại thương VN đã giảm nhanh sau mỗi năm, năm 2005 giảm được 4 tỷ đồng, năm 2006 giảm 6,9 tỷ đồng, năm 2007 giảm được 6 tỷ đồng và năm 2008 giảm được 7 tỷ đồng.

Sau 10 năm hoạt động, có thể nói SGD NHNo&PTNT VN đã đạt được những bước tiến vượt bậc cả về doanh số và hiệu quả kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động tính đến hết tháng 4 năm 2009 đạt 15.788 tỷ đồng, tăng 14.214 tỷ đồng so với năm 1999. Số dư nguồn vốn bình quân đầu người luôn ở mức cao, 75 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn rất nhanh với mức tăng trưởng bình quân lên tới 50% mỗi năm. Nguồn vốn huy động từ dân cư năm 1999 chỉ là 429 tỷ đồng thì đến hết tháng 4 năm 2009 đã là 4.257 tỷ đồng tăng gần gấp 10 lần.

Công tác cho vay cũng tăng từ 183 tỷ đồng năm 1999 lên 5.623 tỷ đồng, tăng 5.440 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 40%. Tỷ lệ nợ quá hạn ngày càng giảm, tới nay chỉ còn ở mức 0,27%. Đây thực sự là một thành công rất lớn nếu nhìn vào con số này ở năm đầu thành lập 1999 là 21,7%.

Với việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến nhất vào nghiệp vụ thanh toán quốc tế, là đầu mối thanh toán quốc tế của toàn hệ thống NHNN&PTNT VN, Sở GD vừa giúp đỡ đào tạo nghiệp vụ cho các chi nhánh vừa trực tiếp xử lý nghiệp vụ thanh toán quốc tế phát sinh tại các chi nhánh mới triển khai nghiệp vụ này. Doanh số thanh toán quốc tế năm 2008, hàng nhập đạt 631 triệu USD, doanh số thanh toán hàng xuất khẩu đạt 195 triệu USD, tăng 657% so với 1999.

Lợi nhuận trong hoạt động của SGD NHNo&PTNT VN càng tăng trưởng bền vững, mức chênh lệch thu chi tăng trưởng trung bình 47% mỗi năm. Thu nhập và đời sống cán bộ công nhân viên luôn ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ cũng với sự phát triển liên tục trong các hoạt động của SGD NHNo&PTNT VN.

Chìa khoá thành công

Tháng 5 năm 1999, khi mới thành lập, SGD NHNo&PTNT VN gồm 6 phòng ban nghiệp vụ với 43 cán bộ và nhân viên. Các chức danh điều hành khi đó chỉ có Ban giám đốc, trưởng phòng kế toán - ngân quỹ, trưởng phòng swift, trưởng phòng thanh toán quốc tế... Tới nay SGD NHNo&PTNT VN đã có 14 phòng nghiệp vụ với biên chế 197 cán bộ. Các phòng nghiệp vụ đều có quy chế hoạt động rõ ràng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Nhờ bộ máy được kiện toàn với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, đã tạo nên sức mạnh tổng thể, tăng cường đáp ứng nhu cầu khách hàng và đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động. 

Để tạo nên những thành công nối tiếp thành công, không thể không nói tới một khâu then chốt và đặc biệt quan trọng đó là ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các hoạt động. SGD NHNo&PTNT VN đã đầu tư trang bị máy chủ, máy trạm và nhiều thiết bị quan trọng khác đảm bảo cho các hoạt động nghiệp vụ được thông suốt và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu khách hàng. Từ năm 2003, NHNo&PTNT VN đã  hiện đại hoá ngân hàng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. SGD NHNo&PTNT VN cũng là đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình nối mạng thanh toán điện tử trực tiếp với các khách hàng lớn như Kho bạc nhà nước, Bảo việt Nhân thọ hay các ngân hàng lớn trên thế giới như HSBC, CitiBank...

Đội ngũ cán bộ không ngừng được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như văn hoá phục vụ, giao dịch... SGD NHNo&PTNT VN cũng vận dụng linh hoạt các công cụ lãi suất, phí thanh toán, cơ chế ưu đãi, nhất là đối với các khách hàng quan trọng. Giải pháp này vừa giúp ngân hàng có thêm nhiều khách hàng mới, vừa mở rộng thị phần và nâng cao uy tín cũng như sức cạnh tranh của NHNo&PTNT VN đối với các ngân hàng thương mại khác và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Sở GD. Các công tác khác như kiểm tra, kiểm toán nội bộ nhằm phát hiện sớm các điểm bất hợp lý trong hoạt động từ đó đề ra những giải pháp khắc phục khoa học, tránh mọi ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả và tính an toàn của hoạt động kinh doanh.

Những mục tiêu mới

Mặc dù nền kinh tế còn không ít khó khăn song SGD NHNo&PTNT VN vẫn đề ra những mốc tăng trưởng khá ấn tượng. Ông Nguyễn Tiến Đông - giám đốc SGD NHNo&PTNT VN cho biết, năm 2009 Sở GD đã đặt mục tiêu tăng trưởng so với năm 2008 là: Về nguồn vốn lên 16.249 tỷ đồng, tăng 16%; Dư nợ đạt 6.651 tỷ đồng, tăng 18%. Trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 45% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,5% tổng dư nợ và nợ xấu ở mức dưới 1% so với tổng dư nợ.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Đông, để đạt được những mục tiêu nói trên, SGD NHNo&PTNT VN sẽ tập trung vào các giải pháp lớn như chủ động tham mưu kịp thời trong các nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu, trái phiếu Chính phủ, tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ do Bộ Tài chính phát hành... Tiếp tục thực hiện tốt đề án kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, sắp xếp hoàn thiện bộ máy nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Các hình thức huy động vốn, cơ cấu kỳ hạn, lãi suất, phương thức trả lãi... sẽ tiếp tục được đa dạng hoá nhằm thu hút nhiều khách hàng và tăng thị phần, khẳng định uy tín của SGD NHNo&PTNT VN nói riêng và NHNo&PTNT VN nói chung.

Đặng Hào

search