Thứ Năm, 01/03/2012 - 15:13

Triển vọng áp dụng cây trồng công nghệ sinh học tiếp tục gia tăng trên toàn cầu

(DĐDN) Theo ông Clive James, tác giả của Báo cáo thường niên về cây trồng công nghệ sinh học (CNSH) được ISAAA (Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng về CNSH trong nông nghiệp) công bố hôm nay, trong năm 2011 đã có thêm 12 triệu ha được đưa vào canh tác, tăng 8% so với năm 2010.

Ông James cho biết “mức tăng ứng dụng cao chưa từng thấy này là minh chứng cho niềm tin và sự tin tưởng vào cây trồng CNSH của hàng triệu nông dân trên thế giới”. Kể từ khi cây trồng CNSH được đưa vào thương mại hoá năm 1996, nông dân tại 29 nước trên thế giới đã đưa ra 100 triệu quyết định về việc trồng và tiếp tục trồng lại trên 1,25 tỷ ha – một diện tích canh tác cây trồng lớn hơn 25% so với tổng diện tích của Hoa Kỳ hay của Trung Quốc.

Trong năm 2011 cây trồng CNSH đã được 16,7 triệu nông dân tại 29 nước đưa vào canh tác trên diện tích 160 triệu ha (tăng so với mức 148 triệu ha năm 2010), trong số 29 nước canh tác cây trồng CNSH này có 19 nước đang phát triển và 10 nước công nghiệp. Với diện tích trồng năm 2011 tăng tới 94 lần so với năm 1996, cây trồng công nghệ sinh học trở thành công nghệ cây trồng được đưa vào ứng dụng nhanh nhất trong lịch sử gần đây.

Tại các nước đang phát triển, diện tích trồng cây CNSH tăng nhanh gấp đôi và lớn gấp hai lần so với mức tăng và diện tích trồng ở các nước công nghiệp.

Các nước đang phát triển đã khẳng định sự yêu thích đối với công nghệ cây trồng CNSH trong năm 2011. Các nước đang phát triển đứng đầu về diện tích trồng cây trồng CNSH là Brazil và Argentina ở châu Mỹ Latinh; Ấn Độ và Trung Quốc ở châu Á; và Nam Phi trên lục địa châu Phi, cùng đại diện cho 40% dân số toàn cầu.

Trong năm 2011, diện tích trồng cây CNSH ở các nước đang phát triển tăng 11% hay tương đương 8,2 triệu ha, tăng nhanh gấp đôi và lớn gấp hai lần so với mức tăng 5% và diện tích 3,8 triệu ha ở các nước công nghiệp.

Theo Ông James, diện tích trồng cây CNSH ở các nước đang phát triển chiếm khoảng 50% diện tích trồng cây CNSH trên toàn cầu trong năm 2011 và dự kiến ​​sẽ vượt diện tích trồng của các nước công nghiệp vào năm 2012. Bên cạnh đó, trên 90% nông dân toàn cầu (tương đương 15 triệu nông dân) là nông dân nhỏ, nghèo tài nguyên ở các nước đang phát triển, tăng 8% hay 1,3 triệu người so với năm 2010.

Trong suốt 16 năm thương mại hóa cây trồng CNSH, nhiều bài học đã được ngành này đúc kết. Từ những cân nhắc về quy định và phê duyệt để nuôi dưỡng nghiên cứu mạnh mẽ về công nghệ sinh học, đạt được tăng trưởng và phát triển ổn định thông qua sự nhìn nhận sâu sắc và đổi mới toàn cầu với động lực thúc đẩy bởi ngành này cũng như của chính phủ.

Theo Ông James, "ba yêu cầu cấp thiết để tiếp tục thành công trong việc thương mại hóa cây trồng công nghệ sinh học", "thứ nhất, các nước phải bảo đảm thiện chí chính trị và sự hỗ trợ; thứ hai, phải phát triển các công nghệ đặc tính thay đổi định hướng sáng tạo sẽ có tác động cao, và thứ ba, đảm bảo việc bãi bỏ các quy định kiểm soát dựa trên cơ sở khoa học và tiết kiệm chi phí /thời gian, để cung cấp cho nông dân các công nghệ mới để tiếp tục tăng diện tích và năng suất kịp thời".

Để biết thêm chi tiết hoặc xem báo cáo tóm tắt, xin truy cập: www.isaaa.org.
 
Ngọc Nhi
search