Thứ Sáu, 20/09/2013 - 11:47

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trung ương 7

(DĐDN) - Ngày 20/9, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khóa XI và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Đ/c Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy VCCI phát biểu tại Hội nghị

Đến tham dự Hội nghị có: Đ/c Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng Ban tổ chức TW; Nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII. Đ/c Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy VCCI; Đ/c Phạm Ngọc Tuấn – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy VCCI.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Hoàng Văn Dũng cho biết Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) giúp cấp ủy đảng, các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương; từ đó vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác, lao động, học tập, tạo sức mạnh đoàn kết trong đảng ủy VCCI, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Hội nghị lần này có thể xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng ủy VCCI.

"Tôi mong muốn các cơ sở Đảng, Đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của từng đơn vị; khẩn trương xây dựng kế hoạch của Đảng bộ, chi bộ, đơn vị, kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt để đưa Nghị quyết Trung Ương 7 vào cuộc sống” – đ/c Hoàng Văn Dũng nhấn mạnh.
Đ/c Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Ban tổ chức TW phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên VCCI đã lắng nghe báo cáo chuyên đề về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW lần thứ 7 (Khóa XI) của đ/c Nguyễn Đức Hà -Vụ trưởng Ban tổ chức TW. Trong đó, tập trung các nội dung cơ bản được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) diễn ra từ ngày 2-11/5/2013 như: Nghị quyết tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; kết quả sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”….


Nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay, đại biểu Quốc hội khóa XIII trình bày về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cán bộ, đảng viên VCCI

Về nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay, đại biểu Quốc hội khóa XIII đã trình bày về cách tiếp cận vấn đề, phương pháp xử lý vấn đề, luôm bám sát thực tiễn và không từ  bỏ mục tiêu thông qua cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cán bộ, đảng viên VCCI.

Trong buổi làm việc sáng nay, đ/c Phạm Ngọc Tuấn – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy đã trình bày Báo cáo Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI của Đảng bộ VCCI.

Đ/c Phạm Ngọc Tuấn – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy

 

Kết thục Hội nghị đ/c Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy VCCI khẳng định: buổi sáng hôm nay có buổi sinh hoạt bổ ích. Chúng ta đã thực hiện được hai nội dung quan trọng. Những báo cáo viên được chọn lọc đã trình bày rất cơ bản các nội dung này. Buổi chiều, các Chi bộ trong đảng ủy VCCI thảo luận tại đơn vị, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 7 của Đảng (Khóa XI).

C.Huệ

search