Thứ Ba, 29/09/2009 - 17:20

Toạ đàm "xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp"

Sáng ngày 28/9/2009, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá phối hợp cùng Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hoá tổ chức buổi toạ đàm: "Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp".

Hơn 40 đại biểu đại diện cho Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn (đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp) đã tới tham dự.

Buổi toạ đàm đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến của các đại biểu tham gia trên tinh thần đề cập thẳng thắn về những vấn đề mà doanh nghiệp đã và đang vấp phải trong quá trình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp mình:

Một là: Để tạo được mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải quan tâm đúng mức và có những chính sách tốt phù hợp đối với người lao động. Ngoài ra, cần phải nâng cao đẩy mạnh việc tuyên truyền về luật lao động, các quy định của nhà nước về lao động để người sử dụng lao động và người lao động nắm, hiểu biết và vận dụng được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình hoạt động thực tiễn.

Hai là: Nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức cho những cán bộ trong tổ chức công đoàn. Đây là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động, đồng thời là trung gian - cầu nối trung hoà lợi ích giữa hai bên người sử dụng lao động - người lao động, vì thế hơn ai hết họ phải là những người nắm bắt được các quy định, các chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Ba là: Xây dựng quy chế nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc tại các doanh nghiệp. Đây là cơ sở để mỗi bên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Nội dung của thoả ước được dựa trên khung quy định của nhà nước (bao gồm các nội dung như: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, BHXH, điều kiện lao động an toàn và vệ sinh lao động...). Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi đơn vị kinh doanh khác nhau thì việc cụ thể hoá các tiêu chí nêu trên là hoàn toàn không giống nhau mà phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động và đặc thù ngành nghề kinh doanh.

Bốn là: Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp có tính văn hoá. Điều này được phản ảnh trên các góc độ như: mối quan hệ giao tiếp giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên; sự cạnh tranh lành mạnh trong công việc; sự phân công công việc và trách nhiệm của từng cá nhân cũng như từng bộ phận; dân chủ trong việc nêu ra ý kiến đóng góp trong doanh nghiệp, việc được tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng của người lao động

Năm là: Phát triển các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp. Ngày càng phải nâng cao năng lực của các cán bộ chuyên trách, đổi mới phương pháp hoạt động, cách thức hoạt động để có được hiệu qua tốt nhất trong việc đóng góp tạo dựng một bầu không khí làm việc, một mối quan hệ hài hoà giữa mọi người trong doanh nghiệp với nhau, giữa chủ sử dụng lao động với người lao động.

Người lao động là một tài sản quý giá đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp trên thị trường. Vì thế, doanh nghiệp nào xác định được rằng lợi ích của người lao động gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp và ngược lại thì doanh nghiệp đó đã nắm chắc 80% của thắng lợi. Việc tạo dựng một mối quan hệ hài hoà, tốt đẹp, ổn định, bền vững giữa người sử dụng lao động với người lao động là việc cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp trên con đường mở rộng và phát triển.
 
Quang Chính
search