Kiếm 2 triệu đồng mỗi ngày từ giá đỗ

Kiếm 2 triệu đồng mỗi ngày từ giá đỗ

Anh Nguyễn Pho (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, ngày đầu lập nghiệp làm giá đỗ chỉ với bàn tay trắng, anh tìm tòi học cách làm.

1 2 3 Sau » 
search