Khơi nguồn ý tưởng kinh doanh

Khơi nguồn ý tưởng kinh doanh

(DĐDN) - Lớp “Hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh” (24/3) là hoạt động đào tạo đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp 2015 và cũng chứng kiến nhiều điểm mới so với các năm trước.

1 2 3 Sau » 
search