Thu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng từ nuôi dế

Thu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng từ nuôi dế

Ở thị trấn Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là cơ sở bán dế của thầy Thanh Tâm lúc nào cũng đông nghẹt khách hàng đến mua, thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

1 2 3 Sau » 
search