Hà Nội ban hành một loạt quyết định mới về thu phí và lệ phí

Hà Nội ban hành một loạt quyết định mới về thu phí và lệ phí

(DĐDN) - Ngày 20/8/2014, Thành phố Hà Nội đã ban hành một loạt quyết định mới về các loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố. Các quyết định này sẽ có hiệu lực sau 10 ngày ban hành.

1 2 3 Sau » 
search