Thu hồi đất của Cty CP Mỹ Nghệ Thiện Tâm (Thái Bình): Một quyết định bất thường?

Thu hồi đất của Cty CP Mỹ Nghệ Thiện Tâm (Thái Bình): Một quyết định bất thường?

(DĐDN) - Từ lúc DN nhận đất ngoài thực địa từ 20/1/2009 đến 18/4/2011 ra quyết định thu hồi thì mới được 24 tháng, còn thiếu 10 tháng nữa theo quy định Luật Đất đai.

1 2 3 Sau » 
search