Cam kết ASEAN - 4 của ngành thuế

Cam kết ASEAN - 4 của ngành thuế

Cùng với việc giảm thủ tục hành chính thuế, ngành Thuế cũng triển khai thu thuế điện tử để giảm mạnh thời gian nộp thuế cho DN.

1 2 3 Sau » 
search