Thủ tướng yêu cầu giảm thời gian nộp thuế xuống 300 giờ/năm

Thủ tướng yêu cầu giảm thời gian nộp thuế xuống 300 giờ/năm

(DĐDN) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 288/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giảm thời gian thực hiện thủ tục khai thuế, nộp thuế xuống còn không quá 300 giờ/năm.

1 2 3 Sau » 
search