Thủ tục thuế: Rút ngắn 5 lần thời gian

Thủ tục thuế: Rút ngắn 5 lần thời gian

(DĐDN) - Theo Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vừa được Chính phủ ban hành, năm 2015, thời gian thực hiện các thủ tục về thuế của DN phải giảm còn 171 giờ/năm.

1 2 3 Sau » 
search