Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế

Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế

(DĐDN) - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký Quyết định số 2297/QĐ-TCT phê duyệt đề án "Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế".

1 2 3 Sau » 
search