Thứ Tư, 01/07/2009 - 10:18

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi:
 
Đề nghị Tòa soạn cho biết cụ thể về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời:

Theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 các chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm:

- Trợ cấp thất nghiệp:

+ Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề.

+ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

- Hỗ trợ học nghề

+ Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

+ Thời gian được hỗ trợ học nghề không quá 6 tháng.

+ Thời gian được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà NLĐ đó được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật BHXH.

-Bảo hiểm y tế

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ BHYT.

+ Tổ chức BHXH đóng BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

T.N

search