Thứ Năm, 18/03/2010 - 05:11

Các trường hợp bị coi là vi phạm các quy định về hợp đồng lao động

Câu hỏi:

Như thế nào thì chủ sử dụng lao động bị coi là vi phạm các quy định về hợp đồng lao động và bị xử phạt hành chính ?

Trả lời:

Những hành vi của chủ sử dụng lao động vi phạm các quy định về hợp đồng lao động bị xử phạt hành chính bao gồm:

1. Không giao một bản hợp đồng lao động cho người lao động sau khi ký;

2. Vi phạm những quy định về thuê mướn người giúp việc trong gia đình;

3. Giao kết hợp đồng lao động không đúng loại theo quy định;

4. Hợp đồng lao động không có chữ ký của một trong hai bên;

5. Áp dụng thời gian thử việc với người lao động vượt quá thời gian pháp luật quy định;

6. Bắt người lao động đặt cọc tiền không tuân theo những quy định của pháp luật;

7. Vi phạm những quy định về thời gian tạm thời chuyển lao động sang làm việc khác; về việc trả lương cho người lao động trong thời gian tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác;

8. Ngược đãi, cưỡng bức người lao động;

9. Vi phạm những quy định về chế độ trợ cấp thôi việc;

10. Chủ sử dụng lao động kế tiếp không sử dụng người lao động theo phương án sử dụng lao động đã được duyệt.

Đối với hành vi vi phạm theo các điểm 3,4,5,7,9 mức phạt tiền tăng dần theo số người lao động bị chủ sử dụng lao động vi phạm. Ngoài các hình thức xử phạt, người vi phạm còn phải bị áp dụng biện pháp khắc phục hiệu quả.

search