Thứ Tư, 28/06/2006 - 08:19

Cách tính tiền thưởng nhân ngày lễ khi DN chưa có quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Hỏi:

Các khoản tiền thưởng nhân ngày lễ (30/4, 2/9) cho công nhân viên được hạch toán như thế nào trong khi DN chưa có lãi để trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi. Liệu các khoản thưởng này có được tính vào chi phí không?

Cty TNHH 34 Vinacom

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 5, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập DN về các khoản chi phí được trừ để tính thu nhập chịu thuế thì chỉ có chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà sáng kiến cải tiến đó đem lại hiệu quả kinh doanh được tính vào chi phí hợp lý, còn các khoản chi thưởng khác phải lấy từ thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập DN: Vì vậy khoản chi tiền thưởng nhân ngày lễ (30/4, 2/9) cho công nhân DN không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập DN.

Việc hạch toán kế toán khoản tiền thưởng nhân ngày lễ (30/4, 2/9) cho công nhân viên trong khi DN chưa có lãi để trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi đề nghị DN có văn bản gửi Vụ Chế độ kế toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.
search