Thứ Ba, 16/06/2009 - 15:07

Chứng từ của phạt vi phạm hợp đồng

Hỏi:

Cty chúng tôi có thu tiền mặt một khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế là 200 triệu đồng, bên nộp phạt yêu cầu chúng tôi xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì có đúng không? Bộ chứng từ của việc phạt vi phạm hợp đồng gồm những chứng từ nào?

Trả lời:

Về nguyên tắc, mọi khoản thu, chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đều phải có chứng từ chứng minh hoạt động kinh tế phát sinh và nghĩa vụ thanh toán. Hoá đơn GTGT là một trong những chứng từ thanh toán, tuy nhiên không phải khoản thanh toán nào cũng phát hành hoá đơn GTGT.

Bồi thường thiệt hại, các chứng từ cần thiết phải có là:

- Biên bản sự việc, có ghi nhận trách nhiệm phải bồi thường của Bên gây ra thiệt hại đối với Bên bị hại; hoặc/và: Quyết định phân xử của nhà chức trách có thẩm quyền về lỗi của 1 Bên đối với Bên hoặc nhiều Bên liên quan, (hoặc phán quyết của Toà án) trong đó có ghi nghĩa vụ bồi thường. Văn bản pháp luật đến việc bồi thường.

- Vì là bồi thường bằng tiền nên không nhất thiết phải lập hoá đơn GTGT mà cần có phiếu chi, vì đây không phải là việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Nếu đã trót lập hoá đơn GTGT rồi thì không thể ghi thuế suất là 5% hay 10% được.

- Đối với trường hợp của Bạn, ngoài các giấy tờ trên có thể còn có văn bản hoặc biên bản của nhà chức trách tại cảng (cảng vụ) liên quan đến việc đụng tàu làm hư cầu cảng.

search