Thứ Năm, 16/06/2005 - 15:09

Cục Thuế An Giang:Nhiều sáng kiến chống thất thu thuế

Theo số liệu của Cục Thuế An Giang, nếu như năm 1990 đơn vị mới thu được 71,3 tỷ đồng thì đến năm 2004 con số này là 1.400 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước và tăng gần 20 lần so với năm 1990. Trên chặng đường phát triển, Cục Thuế An Giang đã vươn lên từ đơn vị có nguồn thu hạn hẹp, nhỏ lẻ, điều tiết chủ yếu từ lĩnh vực nông nghiệp trở thành một trong 12 Cục Thuế của cả nước có số thu hàng năm trên 1.000 tỷ đồng.

Theo Ban Lãnh đạo Cục Thuế An Giang, có được kết quả này thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách thuế, Cục Thuế An Giang đã nghiên cứu đề ra những biện pháp, sáng kiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sáng kiến thành lập đội thuế phường, xã

Qua thực tiễn quản lý nguồn thu và đối tượng nộp thuế tại địa bàn xã, phường, thị trấn đòi hỏi phải có một tổ chức trực tiếp quản lý hộ kinh doanh để đảm báo chống thất thu nên cuối năm 1990 Cục Thuế An Giang đã đề xuất với Tổng cục Thuếthành lập đội thuế phường, xã. Hoạt động của đội thuế phường, xã làm nổi bật hiệu quả quản lý nhà nước tại cấp cơ sở; công tác quản lý thuế gắn liền với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, có điều kiện giải quyết thoả đáng quyền lợi của đối tượng nộp thuế từ đó tạo điều kiện khai thác đầy đủ các nguồn thu. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên đã khắc phục được tình trạng trốn lậu, thuế nhất là làm tốt công tác quản lý thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Sau một thời gian thực hiện đạt hiệu quả cao mô hình này đã được Tổng cục Thuế nhân rộng thực hiện trên địa bàn cả nước.

Sáng kiến trong công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ NQD

Đây là lĩnh vực kinh tế có nhiều tiềm năng nhưng rất khó khăn do nguồn thu nhỏ lẻ, manh mún, trước kia còn thất thu do chỉ tập trung thu theo phương pháp khoán thuế. Cục Thuế An Giang đã mạnh dạn đi đầu trong trong thực hiện chế độ sổ sách kế toán (SSKT) đối với hộ sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh thực hiện qua từng năm. Nếu năm 1993 chỉ thực hiện 892 hộ, chiếm 2,6 % tổng số hộ kinh doanh, đến nay có 7.504 hộ thực hiện SSKT, tăng 8,14 lần so với năm 1993, số thu chiếm 74% trên bộ thuế.

Với thành tích này, năm 1995 Cục Thuế An Giang đã được Tổng cục Thuế tặng cờ dẫn đầu trong toàn ngành về thực hiện SSKT hộ kinh doanh. Để khai thác tốt nguồn thu, Cục Thuế đã nghiên cứu xây dựng được một số chuyên đề quản lý thích hợp đối với một số ngành hoạt động chủ yếu như: quản lý xay xát và kinh doanh lương thực; quản lý hoạt động xây dựng; hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân; hoạt động vận tải;... Nhờ có những sáng kiến phù hợp với thực tế, phối hợptốt các ngành liên quan nên đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong kê khai thuế. Nếu như năm 1990 số thu từ lĩnh vực này chỉ đạt 35 tỷ đồng thì đến năm 2000 thu được 147 tỷ đồng và năm 2004 đã thu được 310 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thí điểm tự khai, tự tính và tự nộp thuế

Để làm tốt công tác quản lý thu khu vực kinh tế quốc doanh, hàng năm Cục Thuế đều tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán nộp ngân sách cho các DNNN để tác động thi đua sản xuất kinh doanh và nộp thuế. Từ năm 1995 đã thực hiện thí điểm quản lý theo tinh thần DN "tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế vào kho bạc và cơ quanthuế kiểm tra sau" đã tạo được sự chuyển biến tốt thúc đẩy DN nộp thuế kịp thời, giảm thiểu tối đa nợ đọng; Có sáng kiến phân loại tờ khai thuế hàng tháng và phân loại quyết toán thuế hàng năm để có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh đồng thời luôn tạo điều kiện tốt cho DN trong sản xuất kinh doanh, số thu tăng dần qua từng năm. Năm 1995 thu 120 tỷ đồng, đến năm 2004thu đạt 672 tỷ đồng...

Nhằm thực hiện đạt hiệu quả cơ chế “tự khai, tự nộp”, Cục Thuế An Giang đã bồi dưỡng đào tạo, xây dựng được một đội ngũ cán bộ công chức có nghiệp vụ vững vàng đảm nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra. Từ năm 1999 đến nay, nhờ đẩy mạnh công tác quyết toán thuế bước 1, bước 2 đã khai thác tăng thu bình quân hàng năm gần 40 tỷ đồng, năm 2004 thu được 52 tỷ đồng, ngăn chặn tốt tình trạng gian lận thuế.

Hải Hà

search