Thứ Tư, 30/01/2013 - 06:13

Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Hỏi:
 
Cty CP Truyền thông - Điện ảnh Sài Gòn đang thực hiện chế độ cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại theo Văn bản số 1437/VHTT-TCCB ngày 17/4/1999 của Bộ Văn hoá-Thông tin. Theo văn bản này, có 5 chức danh nghề được hưởng chế độ là thợ điện (sửa chữa điện), thợ điện lạnh (sửa chữa, vận hành máy lạnh), tu sửa phim, thu thanh, bảo quản phim. Vừa qua, Cty có một người lao động muốn được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ dành cho người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ giải quyết chế độ cho các chức danh nghề được quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ - TB và XH. Vậy Cty có được tiếp tục thực hiện chế độ đối với người lao động theo hướng dẫn tại văn bản số 1437/VHTT-TCCB không?

Trả lời:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, Văn bản số 1437/VHTT-TCCB là văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động ngành Văn hoá - Thông tin làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại trên cơ sở các văn bản ban hành của Nhà nước tại thời điểm năm 1999.

Nội dung DN hỏi về chế độ cho người lao động đang làm việc tại Cty CP Truyền thông - Điện ảnh Sài Gòn không nêu cụ thể, rõ ràng nên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch không có căn cứ để trả lời bà. Tuy nhiên, DN có thể đối chiếu xem người lao động ở Cty có làm việc thuộc những nghề trong danh mục nghề được công nhận là độc hại, nguy hiểm vì hiện nay, người lao động ở các bộ, ngành (trong đó có người lao động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đang hưởng chế độ phụ cấp nghề theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các văn bản pháp luật mà Bộ LĐ - TB và XH ban hành:

- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995.

- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996.

- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996.

- Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999.

- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000.

- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003.

Bạn đọc có thể gửi kiến nghị về địa chỉ: Báo Diễn đàn DN, tầng 5 số 9 Đào Duy Anh - Hà Nội. Email: bandoc@dddn.com.vn. ĐT: 0904300337

search