Thứ Năm, 13/01/2011 - 10:51

Đề xuất mức phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức

Tại dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ (PCCV) đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ Nội vụ đề xuất mức phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức có thể bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; sau đó, cứ mỗi năm (12 tháng) tăng thêm 10% cho đến khi đạt 50%.

Cũng theo Dự thảo, những đối tượng được hưởng mức phụ cấp trên gồm có cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước thuộc lực lượng vũ trang, cụ thể là: Cán bộ từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Công chức từ Trung ương đến cấp huyện (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp) quy định tại Nghị định số 6/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010; Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ phục vụ có thời hạn và công nhân, nhân viên công an, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân; Người làm công tác cơ yếu.

Phụ cấp công vụ sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi người hưởng phụ cấp công vụ thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp này nữa thì sẽ thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.

Bên cạnh đó, nếu người được hưởng chế độ phụ cấp công vụ đồng thời được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp đặc thù thì sẽ chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất.

Theo phương án Bộ Nội vụ đề xuất thì chế độ phụ cấp công vụ này có thể thực hiện từ ngày 1/5/2011.

C.H

search