Thứ Sáu, 30/05/2003 - 09:34

Điều kiện hoàn thuế GTGT

Hỏi: Muốn hoàn thuế GTGT phải có điều kiện gì ?

(Cty XNK Intimex)

Trả lời:

Trường hợp Cty XNK Intimex XK hàng hoá cho nước ngoài không thực hiện thanh toán qua ngân hàng (thanh toán bằng tiền mặt) từ 30/9/2002 trở về trước, nếu bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã XK theo quy định tại Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và xử lý hoàn thuế theo quy định đối với hàng XK. Đối với hàng hoá Cty XK từ 1/10/2002, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoàn số thuế GTGT đầu vào theo quy định đối với hàng XK, Cty phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

DĐDN

search