Thứ Năm, 15/04/2010 - 09:25

Đình công thế nào là bất hợp pháp ?

Hỏi :
 
Các cuộc đình công thế nào là bất hợp pháp ?
 
Trả lời:

Cuộc đình công thuộc một trong những trường hợp sau đâu là bất hợp pháp:

- Không phát sinh từ tranh chấp LĐ tập thể;

- Không do những người LĐ cùng làm việc trong một DN tiến hành;

- Khi vụ tranh chấp LĐ tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức giải quyết theo quy định của bộ luật LĐ;

- Không lấy ý kiến của người LĐ về đình công (Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể LĐ lấy ý kiến người LĐ) hoặc vi phạm các thủ tục quy định ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể LĐ ra quyết định đình công bằng văn bản, lập bản yêu cầu;

- Việc tổ chức và lãnh đạo đình công không do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể LĐ cử ra tổ chức và lãnh đạo;

- Tiến hành tại DN không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định;

- Khi đã có quyết định hoãn và ngừng đình công;

search