Thứ Bảy, 02/01/2010 - 07:16

Gia hạn đăng ký thông tin thuê bao trả trước

Do lượng thuê bao trả trước chưa kịp đăng ký thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày hạn chót (31/12/20109) còn quá lớn nên 3 nhà cung cấp dịch vụ lớn là MobiFone, VinaPhone và Viettel đều dời hạn chót đăng ký thông tin tới đầu tuần sau để tạo điều kiện cho khách hàng.
 
Theo quan điểm của các nhà cung cấp dịch vụ, do số lượng khách hàng chưa đăng ký thông tin còn khá lớn, việc cắt liên lạc của những khách hàng này trong đầu năm mới dương lịch là không hay, do vậy các mạng di động sẽ chưa thực hiện cắt liên lạc.
 
Trước đó, để hỗ trợ tối đa việc kê khai thông tin của các chủ thuê bao trả trước, các nhà cung cấp dịch vụ đã phải huy động toàn bộ lực lượng giao dịch viên làm việc liên tục. Một số nơi phải làm việc 3 ca, thậm chí kéo dài tới 23h, tuy nhiên vẫn không đáp ứng hết nhu cầu đăng ký của khách hàng. Mạng MobiFone còn gần 1 triệu thuê bao chưa đăng ký.
 
Các khách hàng chen nhau đi khai báo thông tin khi hạn chót đến gần
 
Tuy nhiên, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 10/1/2010, các mạng di động phải báo cáo tình hình tiếp nhận thông tin và cơ sở dữ liệu về thuê bao trả trước. Trên cơ sở đó, bộ sẽ ra quyết định có kéo dài thời gian thêm nữa hay không.
 
 
TT
search