Thứ Tư, 12/08/2009 - 15:17

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới: Thêm nhiều quy định chi tiết

Việc lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn cấp một giấy cho nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất được hoàn tất. Theo dự thảo này, các quy định sẽ chi tiết và đầy đủ hơn về mặt pháp lý.

Cụ thể việc cấp một giấy cho nhà đất trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi tên của cả vợ và chồng. Nếu vợ và chồng cùng thống nhất chỉ ghi tên một người, thì phải có văn bản thoả thuận của hai người có chứng thực của UBND, phường, xã hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.

Khi có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất thì giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất, sở hữu tài sản.

Trường hợp nhận chuyển nhượng hoặc nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thì người nhận chuyển nhượng phải làm một bộ hồ sơ, trong đó có hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho hoặc di chúc, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của toà án... và giấy tờ về nhà đất.
 
Dự thảo cũng quy định: “Thửa đất có vườn, ao gắn với nhà ở thuộc khu dân cư, mà một phần diện tích được công nhận là đất ở và phần còn lại được công nhận sử dụng vào mục đích cụ thể thuộc nhóm đất nông nghiệp thì ghi đất ở và diện tích được công nhận là đất ở kèm theo, từng mục đích sử dụng đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và diện tích kèm theo”. 

Trường hợp có quy định về hạn chế đối với việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, thì ghi những ràng buộc đối với nhà ở và công trình đó...

 TT

search