Thứ Tư, 27/12/2006 - 16:12

Hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin thuế

Hiện nay, nhu cầu đối chiếu dữ liệu giữa người nộp thuế và cơ quan thuế đang được thực hiện chủ yếu bằng sự giao dịch trực tiếp giữa người nộp thuế và cán bộ thuế. Điều này khiến đối tượng nộp thuế không được chủ động tra cứu được thông tin và nguồn nhân lực của cơ quan thuế dành cho công việc này cũng nhiều.

Để khắc phục những tồn tại trên, từ quý 1/2007, Tổng cục Thuế dự kiến sẽ mở thêm kênh thông tin phục vụ Người nộp thuế tại cơ quan thuế thông qua hệ thống máy tính tra cứu trực tiếp trên màn hình máy tính (dự án "Hệ thống hỗ trợ DN tra cứu thông tin thuế” - Dự án KIOSK thông tin thuế). Dự án này sẽ xây dựng các ứng dụng cài đặt trên máy tính có màn hình cảm ứng, giúp cho người nộp thuế có thể khi thác thông tin dễ dàng, thuận tiện bằng cách dùng ngón tay trỏ vào các biểu tượng trên màn hình cảm ứng. Các KIOSK thông tin thuế này sẽ được đặt tại phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế và sẽ là công cụ trợ giúp các DN khai thác thông tin về chính sách thuế, theo dõi và kiểm soát chính xác tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Bà Trương Hải Đường - Giám đốc Trung tâm tin học Tổng cục Thuế cho biết, các thông tin riêng cho phép DN khai thác gồm: Tra cứu được các thông tin trên tờ khai nộp thuế mà DN đã nộp cho cơ quan Thuế dựa vào kỳ kê khai, loại tờ khai (MST, Tên DN, loại tờ khai, Trạng thái, Kỳ thuế phải nộp/Loại thuế, Số thuế phát sinh, Số thuế khấu trừ, Doanh số trên tờ khai); Tra cứu chứng từ đã nộp: cho phép tra cứu được chi tiết từng chứng từ đã nộp tại Kho bạc dựa vào Số chứng từ, Ngày nộp kho bạc (từ ngày đến ngày), loại chứng từ (MST, Tên DN, Loại chứng từ, Ngày nộp/Ngày hạch toán, Loại thuế/Số tiền, Cấp, Chương, Loại, khoản); Phiếu đối chiếu dữ liệu: Cho phép lấy được thông tin diễn giải chi tiết về số thuế phát sinh theo từng giao dịch, dựa vào kỳ thuế (từ kỳ đến kỳ) để phục vụ đối chiếu số liệu với cơ quan thuế ( Số tiền, Nợ đầu kỳ, Nộp thừa đầu kỳ, Khấu trừ đầu kỳ, Giao dịch tăng/Giao dịch giảm, Nợ cuối kỳ, Khấu trừ cuối kỳ, Nộp thừa cuối kỳ)... Sổ theo dõi thu nộp của Người nộp thuế: Cho phép tra cứu được sổ theo dõi thu, nộp chi tiết của Người nộp thuế, dựa vào kỳ thuế (từ kỳ... đến kỳ...).

Bà Đường cho biết, giải pháp kỹ thuật được xây dựng dựa trên cơ sơ tích hợp giữa phần mềm ứng dụng và công nghệ màn hình cảm ứng. Giải pháp được đề xuất dựa trên nhu cầu nghiệp vụ phục vụ người nộp thuế và dựa trên kinh nghiệm của một số nước đã triển khai.

Theo bà Đường, chương trình này cung cấp giải pháp cho phép người nộp thuế chủ động tra cứu các thông tin về thuế, bao gồm cả thông tin chung và thông tin riêng về tình hình nộp thuế của từng Người nộp thuế, tạo điều kiện cho các Người nộp thuế dễ dàng chủ động đối chiếu dữ liệu thu nộp thuế với cơ quan thuế một cách nhanh chóng. Đồng thời hỗ trợ công tác công khai hóa thong tin ngành thuế, góp phần nâng cao sự hiểu biết, tính tuân thủ và chấp hành đứng các quy định về thuế của người nộp thuế.

search