Thứ Ba, 08/06/2004 - 09:41

Hóa đơn bán hàng hợp lệ

Hỏi: Thế nào là hoá đơn bán hàng hợp lệ?

(Cty TNHH thương mại Phước Thạnh - TP HCM)

Trả lời: Khi lập hoá đơn, bên bán phải phản ánh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá đơn...". Vì vậy mẫu hoá đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu thì phải được ký duyệt, đóng dấu thì mới là hoá đơn bán hàng hợp lệ. Do nhu cầu kinh doanh, nếu Cty TNHH Thuơng mại Phước Thạnh phải xuất nhiều hoá đơn thì thủ trưởng đơn vị không nhất thiết phải ký duyệt mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ tên khi lập và giao hoá đơn cho khách hàng. Việc uỷ quyền cho người ký duyệt trên hoá đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hoá đơn cho người được uỷ quyền ký duyệt được đóng dấu của đơn vị vào góc bên trái của liên 2 hoá đơn.

DĐDN

search